Pazartesi — Cumartesi: 9.00 — 18.00

Hakkımızda

Hakkımızda

Güldane Kavgacı

Sentez Cinsel Terapi&Aile, Evlilik ve Çocuk Danışma Merkezi’nin kurucusu olan Güldane KAVGACI Hacettepe üniversitesinden 1988 yılında mezun oldu. Sırası ile Sağlık Bakanlığı Ankara Büyük Doğum Evi, İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi ve İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde aileler, çocuklar, kadınlar ve ergenlerle klinisyen olarak çalıştıktan sonra emekli olarak Sentez Cinsel Terapi&Aile, Evlilik ve Çocuk Danışma Merkezi’ni kurdu. Halen bu merkezde aileler çiftler, çocuk ve ergenlerle aile evlilik terapisti ve cinsel terapist olarak çalışmaktadır.

Çeşitli kurumlarda aile ve evlilik psikolojisi, çocuk ve ergen psikolojisi cinsel gelişim ve cinsel sorunlar üzerine eğitim ve seminerler vermektedir. Güldane Kavgacı evli ve iki çocuk annesidir.

GÜLDANE KAVGACI’nın Aldığı Eğitimler:
-Aile Ve Evlilik Terapileri Derneğinden 500 saatlik aile ve çift terapisi eğitim ve süpervizyonunu tamamladı.
-Transaksiyonel Analiz Derneğinden TA 101 TA 102 Tranksaksiyonel analiz eğitimlerini aldı.
-Cinsel Sağlık Derneğinden cinsel terapi eğitimini aldı.
-Omni Hipnoz Akademisinden temel hipnoz ve ileri hipnoz eğitimlerini tamamladı.
-Çocuk Ruh Sağlığı Derneği’nden iki yıl süre ile çocuk odaklı teorik ve pratik sistemik aile terapisi eğitimi aldı.
-Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneğinden denver 2 çocuk gelişimsel tarama testi uygulamalı eğitim programını tamamladı.
-Cinsel Eğitim Tedavi Ve Araştırma Derneği Tarafından cinsellik ve cinsel tedaviler 1. Modül eğitim programını tamamladı.
-Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Şubesi tarafından düzenlenen depresyon , intiharı önleme , kadına ve çocuğa yönelik aile içi şiddetle mücadele projesi kasamımda düzenlenen eğitim programını tamamlayarak çeşitli hastanelerde sağlık görevlilerine aile içi kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve önleme eğitimleri verdi.

Güldane KAVGACI’nın üye olduğu kurumlar:
-Aile Ve Evlilik Terapileri Derneği
-Cinsel Sağlık Derneği
-Omni Hipnoz Akademisi
-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
-Türk Alman Psikoterapi Derneği
Güldane KAVGACI Kitap okumayı, şiiri , Türk halk müziğini ve klasik müziği çok sevmektedir .Felsefe ile ilgilenmek özel hobisidir. Temel hayat felsefesi hisseden canlıya zarar vermemektir.

KISACA:
Çiftlerin ve aile bireylerinin ilişkilerindeki beklentileri hızla değiştiren baş döndürücü değişimlere uyum sağlamaya ve aynı zamanda tepki vermeye zorlandığı bir çağda yaşıyoruz.
Geçmiş yıllarda aile de çıkan her türlü çatışma ve aile bireylerinde görülen belirtisel davranışlar bireyin sorunu olarak ele alınıp bireysel sağaltım tek bilinen ve kabul edilen yöntemken günümüzde bunun yerini aile bireylerinin ve eşlerin etkileşimlerini odak noktası olarak alan yaklaşımlar aldı. Yaşam pratiği aile ve evlilik ilişkileri gibi karmaşık sorunlarla uğraşırken bireysel yaklaşımın yetersiz kaldığını gösterdi.
Ailede ya da evlilik ilişkisinde her bir bireyin diğerinin düşünce ve davranışlarını etkilediğini ve aynı zamanda diğerleri tarafından etkilendiğini bulgulayan sistemik yaklaşım aile ve evlilik terapisinin gelişmesine katkıda bulundu.

Uzun yıllar hastane ortamlarında aileler, çocuklar ve ergenlerle yaptığım klinik çalışmalar beni hep bir noktaya yönlendirdi. Aile sorunları evlilik sorunları çocuk istismarı ve diğer çocuk ve ergenlik çağı sorunları ile çalışırken neresinden bakarsam bakayım hangi yolu ve hangi izi sürersem süreyim yol hep aynı yere varıyordu. Aile ortamı. Her şey kişinin yetiştiği aile ortamında başlıyor, orada şekilleniyor ve orada besleniyordu. Uzun ve titiz çalışmalar sonucu yönettiğim bütün vakaların beni hep aileye götürmesi aile ve evlilik terapisine derin bir ilgi duymama sebep oldu. Bu ilgi insana olan sevdamı daha da alevlendirdi.

Bana bu izi sürmemde rehber olan ve yaşam yolculukları deneyimlerini yüreklerini açarak benimle paylaşan bütün danışanlarıma sonsuz şükranlarımı sunarım. Onların katkısı olmaksızın bu izi sürmem olanaksızdı.

Bütün izlerin beni götürdüğü yer olan aile bağlamını tekrar tekrar düşündüğümde aile ortamının bir çocuğun çok mutlu ve başarılı olmasını ve aynı zamanda çok mutsuz ve problemli olmasının da içinde barındırdığı yargısına vardım.

Sentez cinsel terapi,aile evlilik ve çocuk danışma merkezi olarak aile, evlilik, bireysel danışmanlık, cinsel danışmanlık ve çocuk ergen danışmanlığı hizmetlerini sunarken her vakada
-Bütünsel olarak aile etkileşimini,
-Ebeveynler arası etkileşimi,
-Ebeveyn çocuk etkileşimini,
-Kardeşler arası etkileşimi,
-Varsa geniş aile ile olan etkileşimi,
-Okul iş gibi diğer sosyal kurumlarla olan etkileşimi

Özenle didik didik incelerim. Bu etkileşimleri kafamda anlandırdığımda sorunun nasıl ortaya çıktığı ve nasıl çözüleceğine ilişkin yol haritamı bulmuş olurum. Örneğin bir çocuğun ya da ergenin sorunu aile bağlamı dışlanarak asla çözüme kavuşturulamaz.
Aile ortamında iklimi belirleyen birinci etken eşler arasındaki evlilik ilişkisinin niteliğidir. Evlilik ilişkisi iyi gidiyor ve eşler evliliğinden doyum sağlıyorlarsa çocuk zaten sevilir ve çocuk zaten iyi olur. Bu nedenle aile ve evlilik terapisi hizmetlerinde ana babanın evlilik ilişkisine özel bir önem atfederim ve danışanlarıma bu doğrultuda rehber olurum. Ancak bunun yaparken bireysel sorunları da gözden kaçırmamaya özen gösteririm. Kişi önce kendi ile barışık olabilmeli ve kendini sevebilmeli ki bir başkasını yani eşini de sevebilsin.

Öte yandan bir aile ve evlilik terapisti çocuk ve ergen danışmanlığını asla ihmal etmemelidir. Çünkü yetişkin sorunlarını ele alıp çözümlemede çocuk gelişimi ve çocuksu düşünceyi bilmek yetişkin sorunlarının anlamada da aynı zamanda bir anahtardır. Çünkü sorunların nasıl oluştuğunu bilmek aynı zamanda nasıl çözüleceğine dair bir ışık huzmesidir.

Bu nedenle bütün mesleki yaşamım boyunca hem aile evlilik terapisi, yetişkin sorunları hem de çocuk ve ergen terapisi çalışmalarımı eş zamanlı olarak yürütmeye özen gösterdim.

25 yıllık mesleki deneyim ve bilgiden damıttığım teknikler ve danışanlarımın yüreklerindeki his yani onların sevinçleri, kaygıları, üzüntüleri, hayalleri, korkuları, hayattaki pozisyonları, duygusal uğraşıları, aşkları, gelecek beklentileri, coşkuları, ilişkideki pozisyonları, hayal kırıklıkları ve umutları benim onlarla yaptığım danışmanlık çalışmalarımda tek rehberimdir.

Sentez Aile Danışmanlığı olarak amacımız eşler arası etkileşim ve aile çocuk arasındaki etkileşime yönelerek koruyucu aile evlilik danışmanlığı hizmeti vererek olası sorunları önceden önlemek var olan sorunlara da ailelere, çiftlere, ve çocuklara danışmanlık yaparak çözüm üretmektir.
Sentez aile evlilik ve çocuk danışma merkezimizde aile evlilik danışmanlığı, bireysel psikoterapi çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.